FIS ALP DİSİPLİNİ KURAL DEĞİŞİKLİKLERİ

Sitemizin ekinde Sayın Muhtar Kurt tarafından Türkçe'ye çevrilen alp disiplini yarış kitapçığında (kitap IV) Kasım 2005 itibariyle bazı değişiklikler olmuştur. Görüldüğü kadarla en önemli değişiklik Slalom la ilgili pist düzenlenmesinde yapılmıştır.Daha evvel 15 m olan iki kapı arasındaki en uzak mesafe 13 m ye indirilmiştir. Minimum ve maksimum ''kapı'' ifadesi , sayıları aynı kalmakla birlikte, ''yön değişikliği'' ne çevrilmiştir. İlgilenenler aşağıdaki linkden orjinal dokümana ulaşabilir. http://www.fis-ski.com/data/document/prze206.pdf  

 

<<< Pencereyi Kapat >>>