MALİ GENEL KURUL 16 EYLUL'DE ANKARA'DA

Ana statü gereği her sene 30 Haziranı takip eden 3 ay içerisinde yapılması gereken Mali Genel Kurul'un tarihi 16 Eylül olarak tesbit edildi. Hatırlatılması gereken ayrıntılar. - Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla (yarıdan bir fazlası) ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci gün çoğunluk aranmaksızın toplanır. - Mali Genel Kurul'da mali bütçe ibra edilmez ise 60 gun içersinde secime gidilir. 2005-6 sezonunda faaliyet gösteren kulüplerin Genel Kurul'a katılamaması ve son Genel Kurul'dan bugüne görevlerinden ve kulüplerinden ayrılmış olan bazı kişilerin hala delege olması ilerki günlerin ciddi tartışma konuları olmaya aday. TKF Anastatüsünden, Genel Kurul MADDE 7 – (1) Genel Kurul, Federasyonun en üst organıdır. Genel Kurul çağrı tarihinde aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve on gençlik ve spor il müdüründen oluşacak onbeş üye. b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Danışma Kurulu üyeleri. c) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek iki üye. ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek iki üye. d) Uluslararası Kayak Federasyonu Yönetim Kurullarında üyelik yapanlar. e) Görevlerine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten federasyon başkanlığı yapanlar. f) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı ile Genel Sekreteri. g) Kayak Federasyonu vizeli milli hakemler arasında kura ile belirlenecek beş üye. ğ) Yabancı uyruklular hariç büyükler kategorisinde en az üç yıl bayan veya erkek milli takım teknik direktörlüğü ve antrenörlüğü yapanlar. h) Kış olimpiyatlarında veya büyükler dünya şampiyonalarında ülkemizi sporcu olarak temsil etmiş ve aktif olmayan sporcular arasından kura ile belirlenecek beş üye. ı) Genel Kurulun yapıldığı yıl Federasyon faaliyetlerine bir ile beş sporcu arasında katılmış olan kulüplerden bir üye, altı ve on sporcu ile katılan kulüplerden iki üye, onbir ve daha fazla sporcu ile katılan kulüplerden üç üye. i) Genel Kurulun yapıldığı yıl Federasyon faaliyetlerine kuzey disiplini ile alp disiplini branşlarının ikisine de katılan kulüplere ilave bir üye.  

 

<<< Pencereyi Kapat >>>