SPORDA YENİ KÖRDÜĞÜM , 16/8/06 MİLLİYET

Özerk federasyonlar çerçeve statüsünün iptal edilmesi ile ilgili davayı görüşen Danıştay dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Ayrıca Tahkim Kurulu oluşturulmasının da anayasaya aykırı olduğunu savundu Özerk federasyonlar çerçeve statüsünün iptal edilmesi ile ilgili davayı esastan görüşen Danıştay 10. dairesi dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Danıştay, İstanbulspor Kulübü Derneği tarafından çerçeve statünün bazı maddelerinin iptali için yapılan başvuruyu inceledikten sonra yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ancak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Kararlar Dairesi'ne yaptığı itiraz kabul edilmişti. Daha sonra davayı esastan görüşen Danıştay 10. Dairesi, federasyonlara özerkliği sağlayan kanunun anayasaya aykırı olduğu iddiası ile dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne sevk etti. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, genel kurulda devlet memurlarının oy kullanması ile özerk federasyonların spor teşkilatı müfettişleri tarafından denetlenmesinin özerklik yapısına aykırılığını ileri sürürerek kararın Anayasa Mahkemesi'ne bırakıldığı bildirildi. Tahkim tehlikede Ayrıca bir voleybolcunun federasyon disiplin kurulu tarafından kendisine verilen cezanın iptali için Danıştay'a yaptığı başvuruyu da değerlendiren 10. Daire, Tahkim Kurulu oluşturulmasının da anayasaya aykırı olduğu görüşünü savundu. Anayasa'da yer alan "İdarenin hiçbir iş ve işlemi yargı denetimi dışında tutulamaz" maddesine Tahkim Kurulu oluşumunun aykırı olduğu vurgulanırken, bu konunun da Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmesine karar verildi. Kaos olabilir Anayasa Mahkemesi'nin Tahkim Kurulu'nun iptali hakkında bir karar vermesi Türk sporunu kaos ortamına sokabilir. Futbol dahil tüm özerk federasyonlarda anlaşmazlıkların çözümünde tek yetkili olan Tahkim Kurulu'nun kaldırılması sistemin çökmesine neden olacak.  

 

<<< Pencereyi Kapat >>>