GSGM DEN ÖZERK FEDERASYON ÇERÇEVE STATÜSÜNDE GARİP DEĞİŞİKLİK

8 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 10 Ağustos 2006 tarihinden itibaren yürürlüğe sokulan, GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI ÇERÇEVE STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR STATÜ uyarınca mali genel kurulların iki senede bir yapılması öngörülmüştür. Seçilen yönetimleri her sene camiaya bilgi ve hesap vermek zorunda bırakan, federasyonların bir senelik performanslarının değerlendirileceği mali genel kurullar, dünya üstünde eşi benzeri görülmemiş bir uygulamayla iki senede bir yapılmasına karar verilmiş ve statüye eklenmiş. Şirketlerden kooperatiflere, derneklerden ihracatçı birliklerine kadar her sene yapılması kanuni zorunluluk olan mali genel kurullar, hangi akla hizmetle GSGM tarafından iki seneye çıkartılıyor, anlamaya imkan yok. Demokratikleşme yönünde atılan adımların tam tersine, federasyon yönetimlerini genel kurula hesap vermekten kaçıran bu kararı tasvip etmeye imkan yok. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ANASTATÜDEN, Genel Kurul toplantıları MADDE 9 – (3) Mali Genel Kurulda bir önceki yılın bütçesi görüşülerek karara bağlanır. İçinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki yılın bütçesi onaylanır. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Bu değişiklikden sonra yukarıdaki maddeyi aynen bırakmaya da imkan yok herhalde. Önümüzdeki iki senenin bütçesinin onaylanması , federasyonun genel kurula onaylattığı iki senelik bütçeye nasıl bağlı kalacağı büyük bir soru işareti. Anastatülerin içinden çıkılmaz hukuki problemler içermesi kaçınılmaz olacak. GSGM lüğü zaten mahkemelik olan bu çerçeve statüyü , daha da içinden çıkılmaz hale getirerek ne yapmaya çalışıyor?  

 

<<< Pencereyi Kapat >>>